Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №24" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Освітній план

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"Дніпровської міської ради 

на 2023-2024 навчальний рік 

 

І ступінь 

1а, 2а, 2б -  за базовим навчальним планом початкової освіти  з українською мовою навчання,

затвердженим Наказом МОН України від 08.10.19р. № 1272,

додаток  № 1 до державного стандарту початкової освіти під редакцією Савченко О.Я.

3а, 3б, 4а, 4б - Наказом МОН України від 08.10.19р. № 1273      

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень
   
Інваріантний складник
Українська мова та література 7+0,5   7+0,5 7+0,5 7+0,5 7+0,5 7+0,5 7+0,5
Іноземна мова 2   3 3 3 3 3 3
Математика 4+0,5   4+0,5 4+0,5 5+0,5 5+0,5 5+0,5 5+0,5
Я досліджую світ (природнича, громадянська та історична, соціальна, здоров'язбережувальна) 3   3 3 3 3 3 3
Технологічна 1   2 2 2 2 2 2
Інформатична
Мистецька 2   2 2 2 2 2 2
Фізкультурна 3   3 3 3 3 3 3
Усього 19+3+1   21+3+1 21+3+1 22+3+1 22+3+1 22+3+1 22+3+1
Варіативний складник
Додаткові години на вивчення  предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1   1 1 1 1 1 1
Загальна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету (без урахування поділу на групи) 20+3   22+3 22+3 23+3 23+3 23+3 23+3
Гранично допустиме навантаження  20   22 22 23 23 23 23

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"Дніпровської міської ради 

на 2023-2024 навчальний рік 

II ступінь

5а, 6а,6б - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти II ступеня, 

затвердженого наказом МОН України від 19.02.21р. № 235, додаток №3 до Типової освітньої програми

для 5-9  класів  закладів загальної середньої освітньої середньої школи

Освітні галузі Навчальні предмети
Мовно-літературна Українська мова 4 4 4
Українська література 2 2 2
Іноземна мова (англ) 3,5 3,5 3,5
Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5
Математична Математика 5+0,5 5+0,5 5+0,5
Природнича Інтегрований курс "Пізнаємо природу" 2 2 2
Біологія      
Географія   2 2
Фізика      
Хімія      
Соціальна і здоров'язбережувальна Інтегрований курс "Здоров'я, безпека та добробут" 1 1 1
Етика 0,5 0,5 0,5
Підприємництво і фінансова грамотність      
Громадянська та історична Вступ до історії України та громадянської освіти 1+1    
Історія України. Всесвітня історія   2+1 2+1
Історія України      
Всесвітня історія      
Громадянська освіта      
Правознавство      
Інформатична Інформатика 1,5 1,5 1,5
Технологічна Технології 2 2 2
Мистецька Інтегрований курс "Мистецтво" 2 2 2
Фізична культура Фізична культура 3 3 3
Разом 26+3+1,5 29+3+1,5 29+3+1,5
 
Додатковий час для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 2
Курс за вибором
Енергозбереження (17 год.) 0,5 0,5 0,5
Гранично допустиме навантаження 28 31 31
Всього фінансується 28+3 31+3 31+3
           
Директор КЗО "СЗШ №24" ДМР Ірина ДМИТРІЄВА
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

    комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"

                                                Дніпровської міської ради на 2023-2024 навчальний рік                                                                                                         II ступінь                                                                

7-9 - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,

затвердженою наказом МОН України від 20.04.18р. № 405, таблиця № 1 до Типової  освітньої  програми.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень  
       
Мови і               літератури Українська мова        2,5+0,5 2,5+0,5 2+1 2+1 2+1  
Українська література       2 2 2 2 2  
Іноземна мова (англ)       3 3 3 3 3  
Зарубіжна література       2 2 2 2 2  
Суспільство- знавство Історія України       1+0,5 1+0,5 1,5+1 1,5+1 ,15+1  
Всесвітня історія       1 1 1 1 1  
Основи правознавства               1  
Мистецтво Музичне мистецтво       1 1        
Образотворче мистецтво       1 1        
Мистецтво           1 1 1  
Математика Математика                  
Алгебра       2+1 2+1 2+1 2+1 2+1  
Геометрія       2 2 2 2 2  
Природо- знавство Природознавство                  
Біологія       2 2 2 2 2  
Географія       2 2 2 2 1,5  
Фізика       2 2 2 2 3  
Хімія       1,5 1,5 2 2 2  
Технології Трудове навчання/ Креслення       1 1 1 1 1  
Інформатика       1 1 2 2 2  
Здоровя і фізична культура Основи здоров'я       1 1 1 1 1  
Фізична культура       3 3 3 3 3  
Разом       28+3+ 2 28+3+ 2 28,5+3+ 2 28,5+3 +3

30+3

+3

 
   
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття       2,5 2,5 3 3 3  
Курс за вибором  
Я - моє здоров'я, моє життя (17 год.)       0 0 0 0 0  
Енергозбереження (17 год.)       0,5 0,5 0 0 0  
Хореографія (35/17 год.)       0 0 0 0 0  
Психологія                  
Гранично допустиме навантаження       31 31 33 33 33  
Всього фінансується       30,5+3 30,5+3 31,5+3 31,5+3 33+3  

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"                                                  

 

Дніпровської міської ради на 2023-2024 навчальний рік                                                                                                   ІІІ ступінь                                                                                                                                                                 10,11 класи  - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України  від 28.11.19р. № 1493,                                                                                                                                      таблиця № 2 до Типової  освітньої  програми.                                    

Предмети   11-і/т  
Базові предмети   26  
Українська мова    2+1  
Українська література   2  
Іноземна мова (англійська)   2+1  
Зарубіжна література   1  
Історія України   1,5+1,5  
Всесвітня історія   1  
Громадянська освіта:                                                      правознавство                                                                                              економіка                                                                   
     
     
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)   3+2  
Біологія і екологія   2  
Географія   1  
Фізика і астрономія   4  
Хімія   2  
Фізична культура    3  
Захист України   1,5  
Вибірково-обовязкові предмети:                                            Інформатика                                                                           Технології                                                                                   Мистецтво      
  2+2  
  1+1  
  0  
Додатковий час на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття   9  
Індивідуальні заняття  
Енергозбереження   0,5  
Гранично допустиме навантаження    33  
Всього фінансується   38