Підручники для школи
 

КЗО "Середня загальноосвітня школа №24" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Освітній план

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН                                                                                                                                                       комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"                                                                                             Дніпровської міської ради                                                                                                                                                                                      на 2021-2022 навчальний рік                                                                                                                                                                      І ступінь                                                                                                                                                                                                           1а, 1б, 2а, 2б -  за базовим навчальним планом початкової освіти  з українською мовою навчання, затвердженим Наказом МОН України від 08.10.19р. № 1272,                                                                                                                                                                                   додаток  № 1 до державного стандарту початкової освіти                                                                                                                                       під редакцією Савченко О.Я.                                                                                                                                                                      3а, 3б, 4а, 4б - Наказом МОН України від 08.10.19р. № 1273      

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень
 
Інваріантний складник
Українська мова та література 7 7 7 7 7 7 7 7
Іноземна мова 2 2 3 3 3 3 3 3
Математика 4 4 4 4 5 5 5 5
Я досліджую світ (природнича, громадянська та історична, соціальна, здоров'язбережувальна) 3 3 3 3 3 3 3 3
Технологічна 1 1 2 2 2 2 2 2
Інформатична
Мистецька 2 2 2 2 2 2 2 2
Фізкультурна 3 3 3 3 3 3 3 3
Усього 19+3 19+3 21+3 21+3 22+3 22+3 22+3 22+3
Варіативний складник
Додаткові години на вивчення  предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять (ХОРЕОГРАФІЯ) 1 1 1 1 1 1 1 1
Загальна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету (без урахування поділу на групи) 20+3 20+3 22+3 22+3 23+3 23+3 23+3 23+3
Гранично допустиме навантаження  20 20 22 22 23 23 23 23
 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

    комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"                                                           Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік                                                                                                                                                                         

5-9 - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.18р. № 405, таблиця № 1 до Типової  освітньої  програми.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень  
 
Мови і               літератури Українська мова  3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2+1 2+1 2+1 2+1  
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Іноземна мова (англ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Суспільство- знавство Історія України 1 1 1+0,5 1+0,5 1+0,5 1,5+1 1,5+1 1,5+1 1,5+1  
Всесвітня історія     1 1 1 1 1 1 1  
Основи правознавства               1 1  
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1          
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1          
Мистецтво           1 1 1 1  
Математика Математика 4+0,5 4+0,5 4+1 4+1            
Алгебра         2+0,5 2+1 2+1 2+1 2+1  
Геометрія         2 2 2 2 2  
Природо- знавство Природознавство 2 2                
Біологія     2 2 2 2 2 2 2  
Географія     2 2 2 2 2 1,5 1,5  
Фізика         2 2 2 3 3  
Хімія         1,5 2 2 2 2  
Технології Трудове навчання/ Креслення 2 2 2 2 1 1 1 1 1  
Інформатика 1 1 1 1 1 2 2 2 2  
Здоровя і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
Разом 23,5+3+ 1 23,5+3+ 1 26,5+3+ 2 26,5+3+ 2 28+3+ 1,5 28,5+3+ 2 28,5+3+ 2 30+3 +3 30+3 +3  
   
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3 3 3 3  
Курс за вибором  
Я - моє здоров'я, моє життя (17 год.) 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0  
Енергозбереження (17 год.) 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0  
Хореографія (35/17 год.) 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0  
Психологія 0,5 0,5                
Гранично допустиме навантаження 28 28 31 31 31 33 33 33 33  
Всього фінансується 27+3 27+3 30+3 30+3 30+3 31,5+3 31,5+3 31,5+3 33+3  

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"                                                  

 

Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік                                                                                                   ІІІ ступінь                                                                                                                                                                 10,11 класи  - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України  від 28.11.19р. № 1493,                                                                                                                                      таблиця № 2 до Типової  освітньої  програми.                                    

Предмети 10-і/т 11-і/т  
Базові предмети 27 26  
Українська мова  2+1 2+1  
Українська література 2 2  
Іноземна мова (англійська) 2+0,5 2+1  
Зарубіжна література 1 1  
Історія України 1,5+1 1,5+1  
Всесвітня історія 1 1  
Громадянська освіта:                                                      правознавство                                                                                              економіка                                                                   
1    
1    
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+2 3+2  
Біологія і екологія 2 2  
Географія 1,5 1  
Фізика і астрономія 3 4  
Хімія 1,5 2  
Фізична культура  3 3  
Захист України 1,5 1,5  
Вибірково-обовязкові предмети:                                            Інформатика                                                                           Технології                                                                                   Мистецтво      
2+2 2+2  
1+1 1+1  
0 0  
Додатковий час на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 8 9  
Індивідуальні заняття  
Енергозбереження 0,5 1  
Гранично допустиме навантаження  33 33  
Всього фінансується 38 38