Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №24" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Управління

 

Основні завдання:

·        Забезпечення активної і скоординованої діяльності учасників навчально-виховного процесу в досягненні поставленої мети.

·        Актуалізація позитивного психологічного стану, якостей, властивостей учасників навчально-виховного процесу, що стають психолого-педагогічним підґрунтям для ефективної педагогічної діяльності із досягнення поставленої управлінської мети.

·        Реалізація прогностичного і психолого-діагностичного компонентів аналізу управлінської діяльності.

·        Своєчасне передбачення можливих станів системи управління, педагогічного й учнівського колективів, побудованих на екстраполяції сучасних тенденцій соціального розвитку, що дає можливість попередити небажані труднощі в організації навчально-виховного процесу.

·        Тісний зв’язок і залежність кінцевого результату процесу управління від соціально-психологічних механізмів взаємодії як усередині педагогічного колективу, так і між заступниками директора школи.

·        Розгляд управління школою як процесу вирішення ієрархічно організованої системи завдань управління вчительським та учнівським колективами.