Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №24" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Виховна робота

 

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

 

У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі школи є:
 

 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
 • Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;

 

Система виховної роботи школи забезпечує:

 

  • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
  • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
  • розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
  • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
  • соціальну захищеність і підтримку учнів;
  • співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;
  • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
  • концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

   

 • Принципи організації виховної роботи:
 • принцип національної спрямованості;
 • принцип науковості;
 • принцип демократизації;
 • принцип психологізації навчально-виховного процесу;
 • принцип цілісності та наступності;
 • принцип гармонізації сімейно-шкільного виховання;

РОБОТА З БАТЬКАМИ


1.Участь у загально-шкільних батьківських зборах (протягом року)
2.Участь у батьківських лекторіях (протягом року).
3.Формування батьківських комітетів по класах. Делегатів до батьківської ради школи (протягом вересня )
4.Постійний контроль сімей ризику (протягом року)
5.Батьківські збори по класах (протягом року).
6.Підтримувати зв’язок з родинами, де виховуються учні, схильні до правопорушень (протягом року).
7.Здійснювати правову освіту батьків (протягом року) (протягом року)
8.Вивчення умов проживання й виховання учнів.