Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №24" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Алгоритм дій у випадку виявлення булінгу

Алгоритм дій та порядок звернення у випадку виявлення факту булінгу(цькування)

Алгоритм дій для учнів, які стали свідками булінгу:


1.    Спробуйте припинити цькування – булінг не слід ігнорувати!
2.    Обов’язко воповідомте будь-кого з педагогів або уповноважену особу – заступника директора з ВР

 

Алгоритм дій для педагогів, інших працівників закладу, які стали очевидцями булінгу або отримали звернення  від учнів:
 

1.    Відразу розглянути інцидент – булінг не слід ігнорувати!
2.    Забезпечити припинення будь-яких дій, які можуть створювати фізичний та психологічний тиск
3.    Обов’язково повідомити керівника закладу( у разі відсутності – заступника директора з ВР) в усній формі чи шляхом подання заяви( залежно від ступеня тяжкості вчиненого тиску) до керівника закладу( у разі відсутності – до заступника директора з ВР)


Алгоритм дій адміністрації школи у разі надходження звернень про булінг

1.Повідомити батькам усіх учасників булінгу;

2.Якщо звернення надходить в усній формі :


1)уповноважена особа – заступник директора з ВР -  фіксує його факт в журналі реєстрації випадків булінгу, зазначивши коротко ситуацію, учасників та свідків з підписом того, хто повідомив про булінг.
2)директор школи або його заступники спілкуються з усіма сторонами конфлікту. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.
3) директор школи забезпечує надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

3.Якщо звернення надійшло в письмовій формі ( зразок заяви подано нижче)
 

1) Наказом по закладу освіти створюється Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, практичного психолога  школи, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб.
2) Уповноважена особа закладу освіти у 3-денний період з моменту отримання заяви скликає засідання Комісії з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування).
3) Комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) у 7-денний період з моменту отримання заяви проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За підсумками роботи комісії складається протокол. 
4) Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. Результат  розслідування та рішення комісії доводяться керівником закладу до відома постраждалого. У випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник закладу повідомляє про право звернутися із заявою до органів Національної поліції  України.
5) Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.   
6) Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.
7) керівник закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього.

4. Алгоритм дій практичного психолога школи:

- діагностує  стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування) та за результатами діагностики розробляє план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків (законних представників);
- розробляє та реалізує програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;

5. Алгоритм дій класного керівника класу, в якому зафіксовано випадок булінгу (цькування):

забезпечити виконання рекомендацій комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з учнями, причетними до булінгу (цькування) та їхніми батьками (законними представниками);

виробити спільно зі здобувачами освіти правила взаємодії класу чи групи під час освітнього процесу.

6. Батьки здобувачів освіти (законні представники) зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

 

Відповідальність за вчинення булінгу

     Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин.
     Така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після
накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.
    За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють. 
  Якщо директор закладу освіти не повідомить уповноважений підрозділ органів Національної поліції України про відомі йому випадки цькування учасників освітнього процесу тягне за собою накладання на нього штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку