КЗО "Середня загальноосвітня школа №24" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Навчальний план

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН                                                                                                                     комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"                                                     Дніпровської міської ради                                                                                                                                                                    на 2017-2018 навчальний рік                                                                                                                                   І ступінь                                                                                                                                                                   1-4 класи - Наказ МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 р. № 572,                                                    (зі змінами), додаток № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                
                   
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
   
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Літературне читання 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Іноземна мова (англійська) 1 1 2 2 2 2 2
Математика Математика 4 4 4 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі         1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика     1 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я  1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3
Разом 21 21 23 23 24 24 24
Курси за вибором
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття 2 2 2 2 2 3 3
Хореографія (35 год.) 1 1 1 1      
 Ритміка (35 год.)         1 1 1
Азбука споживача (17 год.)         0,5 0,5 0,5
Слухняні рученята (17 год.) 0,5 0,5          
Я люблю Україну (17 год., 35 год.) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Розвиток мовлення (17 год.)           0,5 0,5
 Каліграфія  з елементами зв’язного мовлення (17 год.)     0,5 0,5      
Гранично допустиме навантаження  20 20 22 22 23 23 23
Всього фінансується 23 23 25 25 26 26 26
                   
Директор КЗО "СЗШ № 24" ДМР                                                  Л.І. Пашаєва

                                                                 «Затверджено»

                                                  Начальник управління освіти

департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

_______________С.Б. Баляй

 

 

 

 

 

 

Р О Б О Ч И Й

Н А В Ч А Л Ь Н И Й  П Л А Н

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 24»

Дніпровської міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

 

«Погоджено»                                                                 

Рішенням ради школи                                                 

Протокол № 1 від __.__.2017р

Голова ради школи

_______________ Фролова І.В.

 

 

 

«Погоджено»

Рішенням педагогічної ради школи

Протокол № 1 від __.__.2017р

Директор школи

______________ Пашаєва Л.І.

 

                                              

                                                           

 

 

            

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану  

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 24»

Дніпропетровської міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

 

Тип закладу - середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня.

Орієнтовна кількість класів 17: 1-4 кл. – 7; 5-9 кл. – 8; 10-11 кл. – 2.

Орієнтовна кількість учнів 404:   1-4 кл. – 175; 5-9 кл. – 186; 10-11 кл. – 43.

Режим роботи закладу:

- мова навчанняукраїнська;

- режим  навчанняп’ятиденний;

- початок занять – о 8.00 годині;

- тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- тривалість перерв відповідно до чинного  Положення  про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. N 778).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Для учнів 1-4-х класів створена  дві  ГПД. Робота  груп продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1121).

              При складанні робочого навчального плану на 2016-2017 навчальний рік згідно з методичним листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07.06.2017 р. та листа управління освіти департаменту гуманітарної політики № 7/2155 від 05.07.2017р. використані:

класи

Типовий навчальний план, що використовується

№ додатку

1-4

Наказ МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 р. № 572, із змінами згідно з наказом МОН від 16.04.2014 № 460

Додаток № 1

5

6-8

9

Наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р. № 409, в редакції наказу МОН України від 29.05.2014р. № 664, із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465

Додаток № 1

Додаток № 12 Додаток № 10

10-11

Наказ МОН України від 27.08.10р. № 834 зі змінами,                                                                             внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657

Додаток №2

 

 

Навчальний план передбачає відповідність змісту освіти школи її меті, завданням створення позитивного іміджу та розбудови нової освітньої моделі школи. 

Зміст і логіка побудови навчального плану спрямована на реалізацію мети і завдань програми розвитку школи, і складається з інваріантної та варіативної частин, у якій передбачені додаткові години на предмети держкомпоненту та предмети  і курси за вибором, які спрямовані на задоволення індивідуальних освітніх потреб учнів та реалізують ідею розвитку особистості учнів в загальному та інтелектуальному аспекті.

Склад інваріантної частини подається через освітні галузі, які створюють основу для формування пізнавальної, комунікативної, естетичної, трудової і фізичної сфер діяльності, виховання громадянина України. Розподіл годин  інваріантної частини навчального плану  забезпечує виконання  вимог державного стандарту з деяким практичним підсиленням предметів.

При проведені семінарських, лабораторних і практичних занять за лекційною формою навчання з профільних дисциплін за наявності більш 27 учнів у класі класи поділяються на групи. (Наказ МОН України від 20.02.02р. № 128, додаток 2, п. 5). Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради за умови, що гранично допустиме навантаження на учня не перевищує загальну кількість годин, передбачених планом для даного класу з урахуванням поділу.

Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом загальноосвітнім навчальним закладом встановлюється тривалість навчального тижня на весь навчальний рік. У випадку встановлення 5-денного навчального тижня відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону) не допускається, оскільки це призведе до перевищення тижневого гранично допустимого навантаження на учнів.

Навчальний рік розподіляється на два семестри відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України.

 Навчальний рік триває:

v Для 1-4 класів до завершення навчальних занять;

v Для 5-8, 10 класів до завершення суспільно-корисних робіт;

v Для 9, 11 класів до завершення державної підсумкової атестації.

Учні 4,9,11 класів складають державну підсумкову атестацію.

 

1-4 класи

До варіативної частини навчального плану ввійшли спецкурси, головною метою яких є формування і закріплення в учнів свідомого відповідального ставлення до свого життя. Учні знайомляться з фізичними, духовними, етичними і соціальними компонентами свого здоров’я, набувають досвіду екологічної поведінки.

- В 3-4 класах –спецкурс  «Абетка споживчих знань». Викладання цього курсу допомагає формуванню раціональної та свідомої споживчої поведінки у молодших школярів.

- В 1-4  класах – «Я люблю Україну». Актуальність цієї програми полягає у формуванні соціальної і життєвої компетентностей учнів на основі знань про Україну та світове українство; широке ознайомлення з матеріальними та духовними цінностями українського народу; вивчення особливостей українського довкілля, етносу, мови, культури, націє- та державотворення, української ментальності, історичного розвитку та історичної долі українського народу; формування духовно багатої особистості з цілісним уявленням про світ, глибокими патріотичними почуттями та розвиненою національною самосвідомістю майбутнього громадянина України.

- З метою формування в учнів графічних навичок письма, виконавської майстерності, вміння втілювати свої ідеї в художній образ, розвитку сенсорики, загальної та дрібної моторики впроваджено курс    за вибором «Слухняні рученята» для учнів 1-х класів.

- Для учнів 4-х класів введено спецкурс «Розвиток мовлення» з метою розвитку дитячої особистості засобами читацької діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей, ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі.

- Для учнів 2-х класів введено спецкурс «Каліграфія з елементами зв’язного мовлення» з метою вдосконалення графічних навичок, техніки письма й розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

 

Клас

Назва спецкурсу

Ким ухвалена програма

1-4

«Ритміка»

Педрадою школи,

протокол №1 від 31.08. 2014р.

3-а

«Абетка споживача»

Лист ІІТЗО від 05.03.2014

№ 14.1/12-Г-317

1-2, 4-ті

«Я люблю Україну»

Лист ІМЗО  від 28.03.2016

№ 2.1/12-Г-120

1-і

«Слухняні ручки»

Лист ІІТЗО від 31.12.2014

№ 14.1/12-Г-1924

2-і

«Каліграфія  з елементами

зв’язного мовлення»

Лист ІІТЗО від 14.11.2014

№ 14.1/12-Г-1777

4-і

«Розвиток мовлення»

Лист ІІТЗО від 16.06.2015

№ 14.1/12-Г-443

 

 

5-9 класи

В школі створена система безперервної валеологічної освіти, яка включає: основи здоров’я (1-9 класи), ритміка (1-7 класи), школа проти СНІДу (8-9  класи). Головною метою цих курсів є формування і закріплення в учнів свідомого відповідального ставлення до свого життя.

Додаткові години, що відведені на математику зумовлені тим, що все більше спеціальностей потребують застосувань математичних знань, умінь і практичних навичок; уявлення учнів про математичне моделювання сприяє розвитку особистості, формуванню наукового світогляду школярів.

В 5-8 класах викладатиметься спецкурс «Енергозбереження», що дасть можливість ознайомити учнів з практикою ефективного використання природних ресурсів, застосування національних та сучасних технологій, способів і методів підтримання природного балансу.

 Курс "Психологія спілкування" розрахований на учнів 6-8 класів, коли відбуваються значні зміни у становленні особистості. Одним з найважливіших новоутворень в особистості підлітка в цей час є потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточуючими. Тому спілкування в цей час набуває особливого значення, саме в цей період формуються навички взаємодії в групі.

Освітня галузь «фізична культура та здоров’я» реалізується навчальними предметами «Фізична культура»,  «Основи здоров’я»,  «Я – моє здоров’я, моє життя», «Ритміка».

 

Клас

Назва спецкурсу

Ким ухвалена програма

5-7

«Психологія спілкування»

         Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-165

від 15.05.2013 р.

5-7

«Я – моє здоров’я, моє життя»

Лист МОН України

від 20.07.2012 № 1/11-12028

5-7

«Енергозбереження»

Вченою радою Дніпропетровського Обласного Інституту післядипломної

9-а

«Школа проти СНІДу»

Рекомендовано МОН України, 2003р., протокол № 4

від 02.12.2004р.,

Лист № 14/8, 1-1054 від13.12.04р.

 

 

10-11 класи

У 10-11-х класах, з метою якісної підготовки учнів до ЗНО, надання їм більшої самостійності у розширенні й поглибленні здобутих в основній школі знань, удосконаленні вмінь і навичок користування мовою як важливим інструментом допрофесійної підготовки, подальшого інтелектуального, творчого і морального саморозвитку, ураховуючи кадрову базу школи, за бажанням батьків та учнів введено додаткові години на вивчення української мови.

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти третя година фізичної культури в 10-11 класах компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682, від 05.02.2009 №66, від 27.08.2010 № 834 та від 10.06.2011 № 572).

Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводиться у 10-х та 11-х класах по 1,5 години на тиждень за рахунок інваріантної та 0,5 години за рахунок варіативної складової робочого навчального плану відповідно до навчальної програми «Захист Вітчизни», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (наказ від 30.07.2015 № 826).

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині на тиждень у І, або у ІІ семестрі.

Для розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх інтелектуального розвитку, передусім розвитку логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, графічної та лінгвістичної культури, пам’яті, уваги, інтуїції, враховуючи кадровий потенціал школи, за бажанням батьків та учнів, з метою якісної підготовки учнів 10- 11класів до складання зовнішнього незалежного оцінювання у варіативний складовій робочих навчальних планів 10-го класу відведено 1,5 додаткові години, 11-го класу – 1 додаткову годину на вивчення математики.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» та рішенням педагогічної ради КЗО «СЗШ №24» ДМР від 24.05.2013 № 8 при вивченні окремих предметів запроваджується поділ класів на групи:

  • при вивченні української мови у  3-а, 6-7, 10-у  класах поділ класів на 2 групи при кількості учнів у класі більше 27-ми;
  • при вивченні іноземної (англійської) мови у 1-11-х класах клас ділиться на групи з 8-10-ти чоловік у кожній (не більше 3 груп);
  • при вивченні мови національних меншин (російської) у 6-7 класах поділ класів на 2 групи при кількості учнів у класі більше 27-ми;
  • при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 2-11 класах клас ділиться на 2 групи з кількістю не менше 8-ми учнів у кожній; 
  • при проведенні уроків з трудового навчання у 5-9-х класах при кількості учнів у класі більше 27-ми.   

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та авторськими програмами, затвердженими Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Забезпечення профільної спрямованості навчання з урахуванням інтересів і потреб учнів, розширення їхнього всебічного кругозору та підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання і до державної підсумкової атестації зумовили введення до варіативної складової навчального плану спецкурсів, факультативів та індивідуальних і групових занять, а саме:

  • Додаткова година на вивчення математики:1,5 години на тиждень у 10-у;             1 година – 11-у класі;
  • Додаткова година на вивчення історії - 1 години на тиждень у 10-11 класах;
  • Російська мова (спецкурс) – по 0,5 години на тиждень у 10-11  класах;
  • Додаткова година на вивчення української мови: 2 години на тиждень у 10-у та 1 година на тиждень у 11-у класі;
  • Захисти себе від ВІЛ (спецкурс) – 1 година на тиждень у 10-у класі.

Згідно запиту батьків та нахилів учнів  закладу в 10-11 класах виділено профіль (напрям): 10-у – універсальний.

 

Клас

Назва спецкурсу

Ким ухвалена програма

10-у

«Російська мова»

Лист Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 № 1/11-11508

11-е

«Європейський вибір»

 

10-у

«Захисти себе від ВІЛ»

Лист ІІТЗО від 29.04.10,

№1.4/18—1668

10-у

«Історія голокосту»

Лист ІІТЗО від 25.03.2014 № 14.1/12-Г- 469

 

 

 

 

Директор школи                                        Л.І. Пашаєва

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  
    комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"                                                  Дніпровської міської ради на 2017-2018 навчальний рік                                                                                                                                                                      ІІ ступінь                                                                                                                                                                                                    5-6 - Наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р. № 409 (зі змінами), додаток № 1;                                                 9-ті - додаток № 10                                                                                                                                                                                       
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень  
 
Мови і               літератури Українська мова  3,5+0,5 3,5+0,5 3,5+0,5 2+0,5 2+0,5  
Українська література 2 2 2 2 2  
Перша іноземна мова (англ) 3 3 3 2 2  
Друга іноземна мова (фр)       2 2  
Зарубіжна література 2 2 2 2 2  
Суспільство- знавство Історія України 1+0,5 1+0,5 1+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5  
Всесвітня історія     1 1 1  
Основи правознавства       1 1  
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1      
Образотворче мистецтво 1 1 1      
Мистецтво       1 1  
Математика Математика 4+0,5 4+0,5 4+1      
Алгебра       2+1 2+1  
Геометрія       2 2  
Природо- знавство Природознавство 2 2        
Біологія     2 2 2  
Географія     2 1,5 1,5  
Фізика     2 3 3  
Хімія       2 2  
Технології Трудове навчання 2 2 2 1 1  
Інформатика 1 1 1 2 2  
Здоровя і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1  
Фізична культура 2,5 2,5 2,5 3 3  
Ритміка 0,5 0,5 0,5 0 0  
Разом 26,5+1,5 26,5+1,5 29,5+2 34+2 34+2  
   
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття 2 2 1,5 0 0  
Курс за вибором  
Я - моє здоров'я, моє життя (17 год.) 0,5 0,5 0,5      
Енергозбереження (17 год.) 0.5 0,5 0,5      
Російська мова (35 год.) 1 1 0,5      
Гранично допустиме навантаження 28 28 31 33 33  
Всього фінансується 30 30 33 36 36  
                 
Директор школи                                                                                  Л.І. Пашаєва  
                 
                 
                 
  РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  
      комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"                                                  Дніпровської міської ради на 2017-2018 навчальний рік                                                                                                                                                                      ІІ ступінь                                                                                                                                                                                                    7-8 - Наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р. № 409                                             (зі змінами), додаток № 12                                                                                                                                                                                       
 
  Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень  
   
  Мови і літератури Українська мова  2,5+0,5 2+1  
  Українська література 2 2  
  Іноземна мова (англ.) 2 2  
  Мова національної меншини 2 2  
  Зарубіжна література 2 2  
  Суспільствознавство Історія України 1+0,5 1,5+0,5  
  Всесвітня історія 1 1  
  Основи правознавства      
  Мистецтво Музичне мистецтво 1    
  Образотворче мистецтво 1    
  Мистецтво   1  
    Алгебра 2+1 2+1  
  Геометрія 2 2  
    Біологія 2 2  
  Географія 2 2  
  Фізика 2 2  
  Хімія 1,5 2  
  Технології Трудове навчання 1 1  
  Інформатика 1 2  
  Здоровя і фізична культура Основи здоров'я 1 1  
  Фізична культура 2,5 3  
  Ритміка 0,5    
  Разом 32+2 32,5+2,5  
     
  Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття 1 1  
  Курс за вибором  
  Психологія спілкування (17 год.) 0,5 0,5  
  Енергозбереження (17 год.) 0,5 0,5  
  Гранично допустиме навантаження 32 33  
  Всього фінансується 35 36  
             
 

Директор школи                                                                      Л.І.  Пашаєва

комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"                                                   Дніпровської міської ради на 2017-2018 навчальний рік                                                                    ІІІ ступінь                                                                                                                                  10-а - Наказ МОН України від 27.08.10р. № 834 (зі змінами),                                    додаток № 6; 11-у - додаток № 2
Навчальні предмети 10-е 11-н
Українська мова  1+1 2+1
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3,5
Зарубіжна література 1 2
Історія України 1+1 1,5+1
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта:                                                      правознавство                                                                                              економіка                                                                 
1  
  1
Людина і світ   0,5
Художня культура 0,5 0,5
Алгебра 2 3+1
Геометрія 1+1 2
Біологія 5 1,5
Географія 1,5  
Фізика 3 3
Астрономія   0,5
Хімія 1+1 1
Екологія 2 0,5
Інформатика 1 2
Технології 1 1
Фізична культура  2 2
Захист Вітчизни 1,5+0,5 1,5+0,5
Разом 31,5+4,5 33+3,5
варіативна частина
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів 2 1,5
Курси за вибором
Запобігання коорупції очима школярів (17 год.) 0,5 0,5
Захисти себе від ВІЛ (35 год.) 1 0,5
Російська мова (35 год.) 0,5 0,5
Гранично допустиме навантаження  33 33
Всього фінансується 38 38
         

Директор школи                                                                Л.І. Пашаєва