КЗО "Середня загальноосвітня школа №24" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Розрахунок до бюджету на 2019 загальному фонду

                               
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2019 рік
40506248    : Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дніпра
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету   місцевий (міський бюджет м.Дніпра), освітня субвенція
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування   06       Департамент гуманітарної політики Дніпровської  міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020  : Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 24" ДМР
                              (грн.)
Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Заробітна плата 2111 672 770 358 415 358 415 358 415 674 255 718 809 194 059 273 265 263 365 363 365 361 880 353 464 4 950 477
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112                          
Нарахування на оплату праці 2120 148 009 78 851 78 851 78 851 148 336 158 138 42 693 60 118 57 940 79 940 79 614 77 762 1 089 105
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210                          
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                          
Продукти харчування 2230 92 295 92 295 87 119 87 119 87 119 0 0 0 87 119 87 119 87 119 76 847 784 151
Оплата послуг (крім комунальних) 2240                          
Видатки на відрядження 2250                          
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                          
Оплата теплопостачання 2271 260 278 227 205 216 140 102 537 0 0 0 0 0 102 537 171 756 149 011 1 229 464
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 2 899 2 899 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 1 851 1 718 28 343
Оплата електроенергії 2273 42 415 37 478 32 695 25 534 23 950 17 185 13 224 13 224 29 922 29 160 23 614 16 302 304 703
Оплата природного газу 2274                          
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275                          
Оплата енергосервісу 2276                          
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                          
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                          
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410                          
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420                          
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610                          
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                          
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630                          
Виплата пенсій і допомоги 2710                          
Стипендії 2720                          
Інші виплати населенню 2730                          
Інші поточні видатки 2800                          
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110                          
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                          
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122                          
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                          
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132                          
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                          
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142                          
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143                          
Створення державних запасів і резервів 3150                          
Придбання землі та нематеріальних активів 3160                          
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210                          
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220                          
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230                          
Капітальні трансферти населенню 3240                          
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111                          
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112                          
Надання інших внутрішніх кредитів 4113                          
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів 4121                          
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122                          
Повернення інших внутрішніх кредитів 4123                          
Надання зовнішніх кредитів 4210                          
Повернення зовнішніх кредитів 4220                          
Нерозподілені видатки 9000                          
УСЬОГО   1 218 667 797 144 775 592 654 828 936 032 896 504 252 348 348 979 440 718 664 493 725 834 675 104 8 386 243
                               
                               
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР № 4 (навчальних закладів Самарського району)             Т.Г. Залюбченко  
                      (підпис)     (ініціали і прізвище)    
                               
В.о. керівника закладу                    І.В. Дмітрієва  
М.П.                     (підпис)     (ініціали і прізвище)