Підручники для школи
 

КЗО "Середня загальноосвітня школа №24" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Річний звіт директора 2021-2022 н.р.

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт директора

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №24»

 Дніпровської міської ради

Дмитрієвої Ірини Василівни

за 2021 -2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа - не комора знань, а світоч розуму.

Усі діти не можуть мати однакові здібності.

І найважливіше завдання школи –

 виховання здібностей.

Василь Сухомлинський

 

Робота навчального закладу у 2021-2022 н.р. була спрямована на реалізацію програми розвитку школи на 2021-2024р.р. Підготовка цієї програми була зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти. Пріоритетними напрямами розвитку освіти  є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави; упровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес.  Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Програма  визначає основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування різними мовами, у тому числі й комп’ютерного програмування, уключаючи спілкування через Інтернет.

 

 

 

 

У проектах, з яких складається програма, сплановані наступні завдання:

 

•    удосконалення мережі класів та збільшення контингенту учнів;

•    забезпечення розвитку кадрового потенціалу, перспективного плану проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників;

•    забезпечення реалізації основних напрямків методичної, виховної роботи школи;

•    удосконалення профілізації навчання;

•    забезпечення внутрішньо-шкільного контролю за викладанням предметів;

•    створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей;

•    організація національно-патріотичного виховання учасників навчально-виховного процесу;

•    організація роботи з обдарованими дітьми;

•    моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів;

•    перепрофілізація закладу;

•    поліпшення розвитку матеріально-технічної бази школи.

 

Робота педагогічного колективу направлена на реалізацію шести проектів:

 

•    проект «Обдарована дитина»;

•    проект «Інноваційне середовище»;

•    проект «Здорове освітнє середовище»;

•    проект «Профільне навчання»;

•    проект «Професійне зростання педагога»;

•    проект «Інклюзивне навчання»;

•    проект «Оновлення інфраструктури школи».

 

Велика увага приділялася створенню єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання та обробку даних системи освіти. Основними учасниками і користувачами  єдиного інформаційно-освітнього простору (особливо це активно відбувалося в умовах карантину) стали педагоги, учні, адміністрація школи,  батьки.  

 

Завдання проекту «Інноваційне середовище» вдалося реалізувати повністю:

 

•    забезпечити впровадження сучасних методик та технологій у практику роботи педагогічних працівників;

•    сприяти впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес;

•    сприяти удосконаленню системи управління закладом шляхом впровадження автоматизованої системи управління закладом освіти з використанням сучасних мережевих технологій.

 

Педагоги разом з дітьми вже впевнено працювали за методикою дистанційного навчання, працюючи на платформах: «Google education», «Google class», «Zoom», «На урок», «Kahoot», та ін. Але ще є певні недоліки і проблеми над якими необхідно попрацювати.

Комп’ютерний клас №1 оснащений необхідними інтерактивними засобами ІКТ та мультимедійним обладнанням, що дає можливість реалізувати напрям профільного навчання. Також обладнані навчальні кабінети:  біології, фізики, математики, народознавства, кабінет початкових класів. Діти мають змогу отримувати знання за допомогою сучасних інтерактивних технологій. Маємо на меті обладнати всі навчальні кабінети згідно вимог сьогодення.

Постійно ведеться робота щодо розвитку та вдосконалення Web-сайт закладу. Колектив учасників освітнього процесу закладу підключився до платформи «Google education» для якісного проведення дистанційного навчання учнів.

Достатньо уваги приділяється реалізації проекту «Професійне зростання педагога». Адміністрація школи забезпечує умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання педагогів в міжкурсовий період; залучає педагогічних працівників до участі у кон­курсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності; передплачуємо періодичні та фахові видання; під контролем потреба в педагогічних працівниках; ведеться робота щодо обладнання та модернізація методичного кабінету.

За перспективним графіком проходження атестації у 2021/2022  навчальному році атестувалися 10 учитів, 1 заступник директора з навчально-виховнї роботи, 1 заступник директора з виховної роботи,  та відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників було скориговано графік курсової перепідготовки. 8 вчителів успішно пройшли курсову перепідготовку. За час карантину та введення воєнного стану педагогічні працівники працювали не лише з дітьми, але й над підвищенням свого професійного рівня. Поряд з основними тематичними курсами вчителі пройшли спецкурси, сертифікаційні тести і обрали  актуальні  теми сьогодення, успішно оволоділи знаннями щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках  у навчально-виховному процесі.

Не менш важливу роль відіграє робота над проектом  «Обдарована дитина». Ми намагалися створити єдиний інформаційно-навчальний простір для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного, естетичного. У нашій школі багато талановитих дітей, які своїми досягненнями прославляють свою рідну школу. А саме:

 • учень 11-го класу Ярошевський Ярослав є членом Молодіжної ради Дніпра;
 • рій «Соколи-24» зайняли ІІ місце у конкурсі «Відун» (середня вікова група);
 • учениця 10 і/т класу Гладюк Олена зайняла ІІІ місце у міській онлайн олімпіаді з географії;
 • за участь у проєкті «Енергозбереження: енергоефективні школи» учні 10-11 класів отримали дипломи І-ІІІ ступенів Всеукраїнського рівня.

 

Нажаль для реалізації цього проекту можливостей  стає все менше. З кожним роком кількість годин на гурткову роботу зменшується. Але це не заважає нашим учням разом зі своїми вчителями-наставниками отримувати призові місця  в предметних олімпіадах, конкурсах та спортивних змаганнях різного рівня.

Реалізація проекту  «Профільне навчання» має на меті забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді; виявлення та розвиток її професійних інтересів; формування в учнів готовності до вибору професії і реалізації шляхів подальшої, неперервної освіти впродовж життя.

Практичним психологом проводяться діагностичні дослідження  щодо профільного вибору учнів. Продовжується робота щодо оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного наповнення компоненту державного стандарту освіти на профільному рівні. На стадії завершення ремонт та облаштування сучасним обладнанням майстерні для проведення уроків технічної праці.

Налагоджені зв’язки з вищими навчальними закладами. Спільно проводяться  профорієнтаційні заходи. Маємо подяки від керівників ВУЗів за високий рівень підготовки випускників нашої школи о подальшого навчання у стінах вишів.

Мабуть, на перше місце потрібно було поставити проект «Здорове освітнє середовище». Над його реалізацією колектив закладу працює з 2002 року. Метою цього проекту є продовження формування і розвитку у всіх суб’єктів освітнього процесу культури здоров’я як цілісної категорії та створення у закладі освіти  умов, що її формують.

Ведеться робота щодо підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів із питань формування здорового способу життя та активного й змістовного дозвілля учнівської молоді; формування мотивації на здоровий спосіб життя у позакласній роботі, на уроках біології та основ здоров’я. Працюємо над забезпеченням закладу необхідним медичним обладнанням та спортивним інвентарем.

Команди учнів нашої школи виступали  у фізкультурно - оздоровчих  патріотичних фестивалях школярів України  «Джура», «Патріот».

Найважливішою складовою національної системи освіти завжди було і залишається виховання підростаючого покоління. Виховна робота школи здійснюється з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї».

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають національно-патріотичне (в т.ч. військово-патріотичне), громадянське виховання, що відповідають нагальним вимогам і викликам у сучасному українському суспільстві. Виховний процес у класних колективах спрямований на реалізацію Стратегії національно-патріотичного виховання (Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015), Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641) та Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України 31.10.2011№1243).

Реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді забезпечують усі педагогічні працівники школи, адже важливо, щоб навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Надзвичайно важливою є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки  військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян,  які зробили і продовжують робити значний внесок задля перемоги України. Зібрані матеріали  будемо використовувати на уроках мужності, позакласних заходах з метою ознайомлення та вшанування пам’яті Героїв, які загинули, захищаючи територіальну цілісність держави. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну.

При підготовці до відзначення національних свят та пам’ятних дат, зокрема Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України педагоги керуються методичними матеріалами Українського інституту національної пам’яті (організація конференцій, семінарів, круглих столів; проведення військово-спортивних змагань, фестивалів-конкурсів патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва; відвідування музеїв бойової слави; вшанування сучасних героїв-захисників України та пам'яті загиблих за свободу, єдність та незалежність українського народу).

Важливим напрямком для педагогів також є робота зі шкільним активом. Учнівське самоврядування забез­печує входження особистості до соціального середовища, її адаптацію, ос­воєння існуючих соціальних обов'язків, подолання громадянської інфантильності молоді. 

Самоврядування  для учнів є справжньою школою демократії, школою громадянського становлення підростаючого покоління. Учениця 10-І/Т класу

Канаєва Софія є президентом шкільного Парламенту.

За напрямком правової освіти учнів, школа тісно співпрацює з правоохоронними установами району. Проводиться профілактична робота за участю представників ювенальної превенції Національної поліції України (в цьому навчальному році, в основному, в онлайн режимі). Основна мета роботи школи в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу щодо запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам з цього питання. Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень.

Відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2021/2022н.р., Листа МОН «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019-2020н.р.». У 2020-2021 навчальному році в нашому закладі було відкрито п’ять інклюзивних класи, в яких навчається 7 учнів з особливими освітніми потребами.

Для кожного учня інклюзивної форми навчання складено індивідуальну програму розвитку, розроблено і затверджено навчальний план для класів з інклюзивним навчанням.

Учителі інклюзивних класів, асистенти вчителя, заступник директора з навчально-виховної роботи, психолог брали участь у постійно діючих семінарах та конференціях з питань інклюзивної освіти.

Робота з батьками учнів, що знаходяться на інклюзивному навчанні, здійснювалася через індивідуальні консультації.

Для комфортного перебування в стінах школи усіх учасників навчально-виховного процесу  дуже важливою складовою роботи є «Оновлення інфраструктури школи». Багато зроблено в цьому році департаментом гуманітарної політики та батьками закладу.

За рахунок бюджетних коштів:

 • За депутатські кошти здійснюється капітальний ремонт та обладнання кабінету трудового навчання для хлопців.
 • Придбано 2 ноутбуки для 1-х класів, які працюють за програмою НУШ.
 • Придбано крейду, папір офісний, сегрегатори для документації,  класні журнали, особові справи для учнів,  миючі та дезінфікуючі засоби, інвентар для прибирання приміщень та подвір’я школи; лопати, сокири, ножівка для розпилювання металу та деревини, воду, аптечки для найпростіших укриттів.
 • Повірено 36 вогнегасників.
 • Проведено дератизацію та дезінсекцію приміщень.
 • Проведено лабораторні дослідження води, повітря та освітленості навчальних кабінетів.
 • Здійснювалося постачання питної бутильованої води.

Але до початку 2022-2023 навчального року заплановано ще багато чого придбати для нашої школи.

За рахунок позабюджетних коштів та батьківської допомоги зроблено:

 • Проводяться косметичні ремонти класних кімнат та кабінетів.

Заплановано ще багато чого зробити в цьому напрямку: благоустрій спортивного майданчика, ремонт огорожі, асфальтного покриття; заміна та оновлення меблів; утеплення 100 м мережі зовнішнього теплопостачання; заміна вікон на коридорах; ремонт підлоги в актовій залі та придбання меблів для актової зали; ремонт їдальні. Цей перелік можна продовжувати дуже довго, бо проблем вистачає.

Звичайно адміністрація, педагогічний та батьківський колектив не сидить, склавши руки. Звертаємося за допомогою до депутатів, спонсорів. Завдячуючи депутату Верховної Ради України Дмитру КИСИЛЕВСЬКОМУ, розпочато ремонт майстерні (сподіваємося, що після перемоги буде завезено все необхідне обладнання).

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії; батькам, спонсорам та благодійникам — за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному персоналу – за їх щоденну працю, за утримання приміщень та подвір’я школи у належному санітарно-гігієнічному стані.

Ми всі разом робимо одну велику справу – виховуємо достойних громадян України.

Знаходиться наш заклад на жилмасиві Південний. Потужність закладу за ліцензією 500 учнів. У 2022-2023н.р. працюватиме 29 педагогів, навчатиметься близько 470 учнів у 19 класах, наповнюваність класів 24 учні.

Робота педагогічного колективу була направлена на збереження та зміцнення здоров’я учнів, покращення якості освітніх послуг, модернізацію освітнього середовища, а також підвищення фахової майстерності учителя. Реалізація відбувається за рахунок виконання проектів, що покладені в основу перспективного плану.

Створення безпечного та комфортного освітнього середовища, в якому дитина буде вільно розвиватися – це є найголовніше на даному етапі. Для цього ми у тісній співпраці з учителями, батьками працюємо над дизайн-проектом освітнього простору для початкової школи та інших приміщень закладу. Намагаємося забезпечити відповідність кабінетів  початкової школи на безпечність, енергоекономність, естетичність.

Кадрове забезпечення

У 2021/2022 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 85% Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Із 28 педагогів:

 • спеціаліст  вищої категорії –  14 
 • спеціаліст  І категорії – 5
 • спеціаліст  ІІ категорії – 3
 • 11 тариф. розряд  - 4
 • 10 тариф. розряд -2
 • звання «учитель-методист»  - 10
 • звання «старший –учитель» - 4
 • звання «вихователь-методист» - 1.

Заплановано ще багато чого зробити в цьому напрямку: благоустрій спортивного майданчика, ремонт огорожі, асфальтного покриття; заміна та оновлення меблів; утеплення 100 м мережі зовнішнього теплопостачання; заміна вікон на коридорах; ремонт підлоги в актовій залі та придбання меблів для актової зали; ремонт їдальні. Цей перелік можна продовжувати дуже довго, бо проблем вистачає.

Звичайно адміністрація, педагогічний та батьківський колектив не сидить, склавши руки. Звертаємося за допомогою до депутатів, спонсорів.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії; батькам, спонсорам та благодійникам — за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному персоналу – за їх щоденну працю, за утримання приміщень та подвір’я школи у належному санітарно-гігієнічному стані.

Ми всі разом робимо одну велику справу – виховуємо достойних громадян України.