КЗО "Середня загальноосвітня школа №24" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Кошторис

                                     

 

                       
   

Затверджений у сумі

     

7 017 625 грн.

 
   

(Сім мільйонів сімнадцять тисяч шістсот двадцять п'ять гри і

і цифрами)

 
 

 

КОШТОРИС на 2018 рік

40506248 Відділ ЦБ Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Самарський район м Дніпро

     
 
   

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

 

 

(найменування міста, району, області)

Подпись: Вид бюджетумісцевий (міський бюджет м.Дніпра), державний (освітня субвенція)

06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів                                          ' Іадання загальної середньої освіти загальноосвітніми

(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих                   навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа № 24

$

Показники

Код

Всього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний

фонд

і

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

7 017 625

-

7 017 625

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

7 017 625

X

7 017 625

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

-

-

- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

 

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

-

-

інші надходження, у т. ч.

41035000

X

-

-

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

7 017 625

-

7 017 625

Поточні видатки

2000

7 017 625

-

7 017 625

Оплата праці працівників бюджетних установ

2110

4 333 657

-

4 333 657

Заробітна тата

2111

4 333 657

-

4 333 657

Нарахування на оплату праці

2120

953 405

-

953 405

Використання товарів і послуг

2200

1 730 563

-

І 730 563

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

-

-

-

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

-

-

-

Продукти харчування

2230

424 989

-

424 989

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1 305 574

-

1 305 574

Оплата теплопостачання

2271

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

56 906

-

56 906

Оплата електроенергії

2273

299 252

-

299 252

Оплата природного газу

2274

949 416

-

949 416

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

-

-

-

Капітальні видатки

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

Придбання обладнаня і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

 

 

Капітальний ремонт

3130

-

-

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

 

-

 
 

самоврядування, які не застосовують програмно - цільового методу)                                            колегіумами

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

 

Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району

Т.Г. Залюбченко      

Керівник закладу                  Л.І.Пашаєва                            

Виконавець: О. А. Бескостна